DSA

Použití odlučovače:

Odlučovač je určen zejména pro odlučování odpadů vznikajících při opracování dřeva. Použití pro jiné materiály je nutno konzultovat s výrobcem. Odlučovač může být použit jako tzv. koncový, t.j. s výdechem do atmosféry, nebo jako první stupeň před dalším odlučovacím zařízením. Lze je zařadit do podtlakové i přetlakové části potrubí.

Popis odlučovače:
Odlučovač se stává z jednoho cyklonu ( s polohou levý , pravý ) nebo dvojice cyklonů dle velikosti. Vyrábějí se ve dvou provedeních ( provedení 1 - s opěrami, provedení 2 - s patkami). Odlučovače jsou svými výmetnými otvory zapuštěny do víka zásobníku ( sila ) a přírubou upevněny k hrdlům. Na výtokový otvor může být nainstalována výfuková, alt. podtlaková hlavice, stříška, potrubí.

Tlaková ztráta odlučovače:Připojovací rozměr přírub:

Webové stránky vytvořil Acceler