Úvod>O firmě

O firmě

Naše firma byla založena v roce 1994. Majitelé, kteří firmu založili, měli v této době pracovníky s více než 30-ti letou praxí v oboru průmyslové vzduchotechniky, kterou nabyli svojí úspěšnou činností v podniku VČDZ KOVO Trutnov. Zde byly v 80. letech navázány úspěšné kontakty s Výzkumným ústavem vzduchotechniky (VÚVZ) Praha při výrobě zkušebních vzorků transportních ventilátorů a mechanických cyklónových odlučovačů. Spolupráce s VÚVZ dále pokračovala oponenturou těchto zařízení a vyústila ve vypracování ucelených výrobních řad transportních ventilátorů a mechanických odlučovačů. Tato zařízení našla následně široké použití nejen v dřevozpracujících podnicích, ale i jinde v průmyslu České a Slovenské republiky.


Výrobní program firmy je zejména založen na snižování:

  • energetické náročnosti provozů
  • emisí znečisťujících ovzduší
  • podílu manuální práce v technologických procesech
  • nákladů na výrobu v průmyslových odvětvých
  • nároků na pracovníky v různých technologických odvětvích
Webové stránky vytvořil Acceler