Radiální RVB
Popis ventilátoru
Ventilátor je radiální vysokotlaký jednostranně sací ventilátor s hřídelí uloženou ve valivých ložiskách. Pohon ventilátoru je trojfázovým elektromotorem přes řemenový převod. K ventilátoru je možné připojit regulační ústrojí.

Ventilátor se používá pro umístění v prostoru a pro dopravu vzdušin bez nebezpečí výbuchu. Je určen pro prostředí 3.3.1, max. 3.3.2 dle ČSN 33 3210. Ventilátor standardního provedení se používá pro dopravu čisté, nebo jemným prachem znečištěné vzdušiny, v provedení s chladícím kotoučem je vhodný k vytvoření umělého tahu kotlů na tuhá paliva. Ventilátor pancéřovaného provedení pro dopravu vzdušiny s abrazivními příměsemi a ventilátor v nerezovém provedení pro dopravu vzdušiny s korozivním charakterem. Použití pro jiné příměsi je nutno konzultovat s výrobcem. Ventilátor se nehodí pro dopravu vzdušiny obsahující vláknité příměsi.Ventilátor není plynotěsný. Nesmí se používat pro dopravu vzdušin zdraví škodlivých, zapáchajících atd., které nesmějí z ventilátoru unikat.
Ventilátor vyhovuje pro dopravu vzdušin při teplotě okolí -20°C až +35°C, při dopravě vzdušiny do +250°C může být teplota okolí ventilátoru v provedení s chladícím kotoučem +40°C.
Ventilátor nevyžaduje trvalou obsluhu. Kotví se buď přímo na betonový základ nebo v případě požadavku lze dodat ventilátor s pružným uložením. Při umístění ventilátoru na volném prostranství se doporučuje chránit ložiskovou skříň a motor před přímým působením povětrnostních vlivů.


Polohy ventilátoru


Výkonové oblasti
Charakteristiky sestrojené při měrné hmotnosti vzdušiny r - 1.2 kg.m-3.


Označení
Příklad označení ventilátoru s převodem a rámem velikosti 500, standardní provedení v poloze 4P, elektromotorem 1LA7130-4AA a otáčkami ventilátoru 2200 min-1.


Rozměry připojovací přírub

Webové stránky vytvořil Acceler