Úvod>Výrobky>Teplovodní kotel TDK

Teplovodní kotel TDK

Automatický teplovodní kotel na spalování dřevního odpadu s mechanickým podsuvným roštem.
Kotel je určen pro hospodárné spalování drobného i kusového dřevního odpadu z pilařských provozů s využitím teplé vody pro vytápění průmyslových nebo bytových prostor, zejména v objektech dřevozpracujícího průmyslu.
Předepsané palivo: Drcený dřevní odpad, piliny a hobliny s maximální velikostí zrna do 25mm, max. obsah vody 40%, přibližná výhřevnost 10,7 MJ/kg.

Charakteristika
Materiál tlakových částí kotle odpovídá ČSN 42 0090 - materiály pro tepelná energetická zařízení. Kotel je svařen z jakostních plechů v jeden konstrukční celek. Ve spodní části je umístěn podsuvný rošt složený z jednotlivých litinových roštnic, které jsou pevné. Palivo je dopravováno na rošt šnekovým dopravníkem. Primární a sekundární vzduch do kotle je přiváděn ventilátorem. Pod rošt je přiveden primární vzduch. Sekundární vzduch je přiveden do topeniště otvory z boku vyzdívky. Vyzdívka topeniště je provedena ze žáruvzdorných betonů. V horní části kotle je konvekční část, kterou tvoří dva svazky žárových trubek spojených navzájem zadní obratovou komorou. Spaliny z konvekční části vystupují z tělesa kouřovodem vzhůru nebo bokem, dle konstrukčního provedení a požadavku odběratele. Spaliny jsou z kotle odváděny tahovým ventilátorem.

fotografie
fotografie
fotografie
Webové stránky vytvořil Acceler